6973279649 Κύπρου 116, Βόλος alexiouk75@hotmail.gr